Părerea mea!

Incultura îi animalizează pe oameni

Cultura…

….este ceea ce face dintr-o maimuță un om. Așa cum un pământ necultivat se sălbăticește, un om necultivat devine sălbatic. Nu suntem oameni din naștere. Experimente involuntare (cum ar fi abandonarea unui copil mic într-o pădure și adoptarea lui de către o lupoaică) au dovedit că, needucată, ființa umană pierde atributele omenești. De exemplu, nu știe să folosească limbajul articulat, să se spele, să se îmbrace, să colaboreze cu semenii, să-și planifice viața, să fie conștientă de ea însăși, să înțeleagă ce loc ocupă în lume. Renunță chiar și la mersul biped, urlă, atacă și sfâșie alte vietăți, ca să le mănânce.
Cultura îi umanizează pe oameni, incultura îi dezumanizează și – mai brutal spus – îi animalizează.
Nu înțeleg deci prin cultură, neapărat să-l fi citit pe Heidegger, să cunoști gramatica sanscrită sau să mergi la concerte de Bach. Și, în orice caz, nu înțeleg prin cultură să faci paradă de cultură. Important este să te cultivi încă din copilărie – cu ajutorul maturilor − și să te cultivi apoi − de unul singur − toată viață, ca să te dezanimalizezi, ca să fii om în rând cu oamenii.
Mă uit cu spaimă la oamenii lipsiți de cultură, al căror număr este în creștere. Trec cu vederea faptul că n-au auzit de Kafka sau Faulkner, de teoria relativității sau semiotică etc., dar nu pot să accept absența unei pregătiri intelectuale elementare. Sunt tineri, de exemplu, care nu cunosc decât 200-300 de cuvinte ale limbii române (din cele aproximativ 100.000) și chiar și aceste cuvinte le folosesc greșit și le combină într-un mod arbitrar. Se exprimă mai mult prin frânturi de propoziții, prin interjecții, prin grimase și prin gesturi. Uitați-vă cu atenție la ei. Se animalizează sub ochii noștri. Nu m-aș mira dacă într-o bună zi i-aș vedea scoțând sunete guturale și împerechindu-se prin metrou.

Publicitate