banner marshal garden
Ea și El Legea e de partea ta

Avocatul ne vorbește despre…concedieri!

În ultimul timp am avut foarte multe cazuri, atât din partea angajatorilor,cât și a angajaților, cu privire la problemele ce apar la locul de muncă, probleme ce duc la concediereaindividuală sau colectivă, astfel ne vom ocupa în câteva articole, pentru domeniul este preavast, de această problematică stufoasă și complicată. Deși pare, la prima vedere, o chestiunesimplă, asigur este una dintre cele mai complicate situații în care este pus un anagajatorcorect, dar și un angajat. De ce spun angajator corect? Pentru foarte mulți concediază angajațiidin motive subiective, care nu au legătură cu motivele de concediere pe care legislația le are învedere. Pornind de la această situație, angajatul fiind în aceste cazuri ”la mâna angajatorului”, angajat și concediat după bunul plac al acestuia, instanțele dau dreptate într-un procent covârșitorangajaților. asigur nu toți practicanții dreptului sunt specializați pe acest tip de cazuistică. Este chiar foarte complicat faci o procedură disciplinară sau o concediere colectivă care nu fie anulată de către instanță. Pe de altă parte, sunt mulți angajați, ”unși cu toate alifiile”, care au făcut și câte o vizită după gratii, care au devenit specialiști în a se angaja, a fi concediați și a acționa în instanță angajatorul, culmea, având  și câștig de cauză, desi pe fondul problemei, angajatorul era corect. Aici vigilența completului de judecată este eludată de experiența cevizează mai mult latura infracțională a acestor angajați, care obțin drepturi salariale șidespăgubiri de la angajator, trăind fericiți pe spezele angajatorilor pe care reușesc îiînșelelegal”.

avertizez procedura disciplinară nu este nici pe departe atât de simplă cum o consideră angajatorii. Pe lângă dispozițiile Codului muncii, trebuie aveți în vedere practicainstanțelor, plus doctrina juridică în materia dreptului muncii, ceea ce face obligatorie apelarea la un consilier juridic sau avocat specializat în această procedură specială, un foarte bun profesionist și un foarte bun cunoscător al cazuisticii și a materiei.

Concedierea reprezintă încetarea contractului de muncă din inițiativa angajatorului. Aceasta poate fi dispusă având la bază fie motive care țin de persoana salariatului (o greșealăgravă sau repetată făcută de acesta, încălcarea fișei postului, a contractului de muncă, abateridisciplinare repetate, comportament inadecvat etc), fie motive care nu țin de persoana salariatului(lipsa de fonduri, de comenzi, insolvență, încetare de plăți, probleme economice ale angajatorului, desființarea posturilor, desființarea filialelor etc).

Codul muncii interzice concedierea pentru motive ce țin de criterii de sex, orientaresexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiunepolitică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență oriactivitate sindicală, precum și pentru exercitarea, în condițiile legii, a dreptului la grevă și a drepturilor sindicale;

Concedierea nu poate fi dispusă de angajator în următoarele situații: pe durataincapacității temporare de muncă, stabilită prin certificat medical conform legii; pe duratasuspendării activității ca urmare a instituirii carantinei; pe durata în care femeia salariată estegravidă, în măsura în care angajatorul a luat cunoștință de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere; pe durata concediului de maternitate; pe durata concediului pentru creștereacopilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârsteide 3 ani; pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, încazul copilului cu handicap, pentru afecțiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani; pe durata efectuării concediului de odihnă. Atenție, aceste prevederi nu se aplică în cazulconcedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare, a falimentului sau a dizolvării angajatorului, în condițiile legii, acestea fiind cazuri de excepție, când angajatul nu maipoate fi protejat și susținut în locul său de muncă, pentru situația angajatorului este una ”muribundă”.

Data viitoare ne vom ocupa de concedierea pentru motive ce țin de persoana salariatului.

Până data viitoare gândiți profund înainte acționați!

Femei de 10 pe Facebook