Ea și El Legea e de partea ta

Atenție la Facebook – spațiu public !

 

Având în vedere că în ultimul timp au început să apară pe facebook, cât și pe alte rețele de socializare, nenumărate comentarii, postări, articole etc în care sunt jignite, denigrate etc diverse persoane, vedete sau nu, sau tot felul de citate aparținând unor entități/personalități interzise prin lege, discriminări, insulte etc, m-am gândit că ar fi bine să vă pun în gardă cu privire la aceste aspecte, nu de alta dar vă puteți trezi dați în judecată și puteți pierde mai mult ca sigur. Deja avem câteva hotărâri care au dispus plata unor daune ca urmare a denigrării în spațiul public, facebook!
Da, FACEBOOK, ca și alte rețele de socializare, este spațiu public, chiar dacă setările dumneavoastră nu permit decât anumitor persoane să vizualizeze postările dumneavoastră. Prima hotărâre a fost pronunțată de Curtea de Apel Târgu Mureş, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, prin sentinţa nr. 21 din 17 ianuarie 2013, prin care, în ceea ce priveşte caracterul public al faptei, s-a apreciat că sunt temeinice şi legale reţinerile Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării din hotărârea atacată, întrucât reţeaua de socializare B nu poate echivala, sub aspectul controlului mesajelor difuzate, cu o căsuţă poştală electronică. Prin Hotărârea nr. 60 din 22 februarie 2012, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării a soluţionat Dosarul nr. x/2012, format în urma autosesizării semnată de preşedintele Colegiului director cu privire la caracterul discriminatoriu al mesajului „Arbeit macht frei – asta să înţeleagă protestatarii” postat pe profilul personal al reclamantului (directorul cancelariei Instituţiei Prefectului Mureş), înregistrat pe site-ul de socializare B. În analiza faptei, respectiv folosirea sintagmei „Arbeit macht frei” (Munca te eliberează), s-a apreciat că importanţă are, nu sensurile pe care aceasta le are de la originile sale sau filozofice care i-au fost date de-a lungul vremii, ci acel sens care s-a întipărit în conştiinţa largă, populară şi, nu lipsit de importanţă, contextul în care ea a fost folosită.
S-a apreciat că deşi directorul cancelariei nu exercită o funcţie publică, calitatea acestuia, dată de îndatoririle şi responsabilităţile lui publice care au efect şi asupra influenţei pe care aceştia o au în comunitate, actele pe care le întocmeşte, impune ca exercitarea libertăţii de exprimare să fie supusă anumitor restricţii, unei obligaţii de moderaţie şi de rezervă, chiar şi în situaţia în care persoana respectivă acţionează ca un simplu particular. Nu poate opera automat o disociere între calitatea de persoană privată şi de cea de deţinător a unei poziţii publice.
Hotărârea a fost atacată de către reclamant și a fost judecată de către Înalta Curte de Casație și Justiție, care i-a respins recursul ca nefondat, prin Decizia 4546/27.11.2014. Ce trebuie să reținem din motivarea ÎCCJ sunt următoarele:
”Nu se poate reţine că reţeaua de socializare B. ar fi un spaţiu privat comparabil cu o cutie poştală electronică, întrucât cutia poştală electronică este controlabilă de către proprietar, sub aspectul comţinutului informaţional transmis, respectiv depozitat, în timp ce B. este o reţea de socializare (informaţională) publică, receptivă perpetuu în web (internet), bazată pe un site web la care utilizatorii se pot înscrie şi interacţiona liber cu alţi utilizatori, deja înscrişi.”
”Aşadar, fapta constând în sloganul postat pe pagina reţelei de socializare îndeplineşte exigenţa juridică privind „caracterul public” întrucât, pe de o parte, mesajul a fost postat pe o reţea de socializare care prin natura sa este destinată accesului public/oricărui utilizator (utilizator existent – eventual „prieten”; utilizator nou – potenţial „prieten” sau utilizator „intermediat”), în faţa unui anumit număr de persoane, şi, pe de altă parte, mesajul a fost postat cu intenţia parvenirii la cunoştinţa utilizatorilor publici ai paginii (în mod direct a „prietenilor” şi indirect a celor care ar avea acces mijlocit) şi, pe cale de deducţie logică, categoriei protestatarilor (fapt ce rezultă neîndoielnic din adresarea mesajului „asta să înţeleagă protestatarii”).”
”Caracterul public al faptei imputate reclamantului rezultă şi din consecinţele efective şi directe ale postării în discuţie, în măsura în care, urmare a accesării paginii de socializare a recurentului de către anumiţi utilizatori (asociaţi publicului), mesajul a devenit accesibil publicului larg, neutilizator al reţelei de socializare în cauză, prin diseminarea acestuia în mass-media.”
”Arbeit macht frei” (Munca eliberează) reprezintă o lozincă afişată în Germania nazistă la intrările lagărelor de concentrare şi exterminare germane, inclusiv a celui de la Auschwitz, iar utilizarea acestei afirmaţii, indiferent de context, stabileşte de plano o relaţie cu simbolistica sloganului nazist condamnabil. De aceea, folosirea acestui mesaj într-un cadru public sau accesibil publicului, direct sau prin intermediere, mai ales cu ocazia exprimării unor sentimente opoziţioniste, de intoleranţă la adresa unor categorii de persoane, cu atât mai mult provoacă asocierea cu semnificaţia autentică a sloganului respectiv.”
”Se constată, de asemenea, că este îndeplinită în litigiu şi condiţia laturii subiective a contravenţiei (a vinovăţiei contravenientului), fiind evident că reclamantul a acţionat cel puţin cu forma de vinovăţie a culpei simple, în sensul că nu a prevăzut rezultatul faptei sale deşi trebuia şi putea să-l prevadă, aceasta cu atât mai mult cu cât dispoziţiile art. 2 alin. (1) din O.G. nr. 137/2000 definesc discriminarea generală ca fiind orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, având la bază unul din criteriile de discriminare exemplificate „care are ca scop sau efect” restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării unuia dintre drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului.”
Acestea fiind spuse, aveți foarte mare grijă ce scrieți și postați pe facebook, sau alte rețele de socializare. Sa știți că nici măcar faptul că vă ascundeți în spatele unui ”așa-zis pamflet” nu vă poate scăpa de o încălcare a legii. De prea multe ori, expresii inacceptabile și denigrări inadmisibile se ascund în spatele uzitării unui pamflet! Și sigur, cei care ating această limită a decenței vor fi aspru sancționați.
Până data viitoare, gândiți profund înainte să………. postați!

 

 

Surse foto: health-weekly.net, liura.ru, digibu.ru, eda-sport-figura.ru

Uscatoare rufe