Ea și El Legea e de partea ta

Școala – ce să ştim la înscriere

Pentru că suntem în plin sezon de înscrieri la grădinițe, școli, pregătiri de examene, capacitate și bac, și pentru că sunt asaltată de părinți care întâmpină tot felul de probleme în colaborarea cu școala…. cunosc, am făcut poteci la inspectorat și minister…. m-am gândit să începem un periplu prin legislația stufoasă cu privire la învățământ!
Grea problemă! De ce? Pentru că cei mai mulți profesori nu cunosc legea, regulamentele, legile incidente și îi înțeleg până la un punct….de o mare parte a directorilor nici nu mai vorbesc, întrucât nu există o pregătire în acest sens, de fapt cine să stea să le explice pe îndelete cadrelor didactice cam cum funcționează învățământul și cam cum ar trebui să ne comportăm deopotrivă profesori, părinți, elevi, directori, secretare etc? De metodele de predare nici nu mai vorbesc, sunt atât de învechite și deloc pliate pe mintea actualei generații, încât nici nu mă miră că marea majoritate a elevilor se plictisește de moarte la ore….și eu m-aș plictisi la marea majoritate a orelor!
Țin legătura cu diverse cadre didactice și mai în vârstă, și mai tinere! Constat cu stupoare că cei în vârstă înțeleg mai bine problemele de inadaptare ale noii generații și după o viață în învățământ sunt mult mai capabile să se aplece cu răbdare la problemele copiilor (dar să nu generalizăm), cei tineri sunt extrem de obosiți, întrucât nonstop primesc ordine de la inspectorat și minister ca de pe o zi pe alta să tot completeze formulare peste formulare, care îi țin la școală mai mult decât predau ei într-o săptămână; în plus tot trimit organelor responsabile solicitări de triere a materiei, de schimbare a metodei de predare pentru că nu este adaptată noilor generații, de schimbare a manualelor, a autorilor, etc….credeți că îi ia cineva în seamă? Ți-ai găsit, ministerul este pus doar să patroneze pe sistemul noi muncim, noi nu gândim….cu scuzele de rigoare față de cei care încă mai gândesc!
Dar să revenim la oile noastre! Există un Regulament de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin Ordinul nr. 5115 din 15 decembrie 2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 23 și 23 bis din 13 ianuarie 2015, în care puteți găsi toate informațiile necesare cu privire la organizarea și funcționarea acestui tip de învățământ. Se găsește pe site-ul www.edu.ro, la legislație.
Să începem cu înscrierea. Conform acestui Regulament copilul este înscris la școala la care este arondat, circumscripția școlară fiind formată din totalitatea străzilor aflate în apropierea unității de învățământ și arondate acesteia. Există și o excepție, puteți să vă înscrieți copilul și la o altă școală decât la cea la care este arondat conform domiciliului– art. 8 alin. 4 din Regulament – , numai că cererea este aprobată de către Consiliul de administrație al unității de învățământ la care se solicită înscrierea, în limita planului de școlarizare aprobat, după ce este asigurată școlarizarea elevilor care se află în circumscripția unității de învățământ respective. Înscrierea în clasa pregătitoare se face strict în conformitate cu metodologia specifică, elaborată de Minister. Această metodologie o găsiți tot pe site-ul ministerului, http://www.edu.ro/index.php/articles/c1085/. Din cauza acestor prevederi, pe de o parte bună, pe de alta deloc inspirată, a început nebunia schimbărilor de domiciliu, flotant, etc. de pe seama cărora multe persoane aflate în circumscripțiile școlilor ”bune” și cu mare căutare, fac o groază de bani, acceptând ca diferiți necunoscuți să ”domicilieze” la adresa ”optimă”.
În ceea ce privește clasa pregătitoare, părinții, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2016 inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare – art. 5 alin.1 din Metodologie. Cei care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie 2016 – 31 decembrie 2016, pot fi înscriși dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare. Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor trebuie făcută de specialiști și atestă pregătirea copiilor pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.
Părinții copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2016 inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2016-2017, sau ai celor pentru care evaluarea psihosomatică arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare, își vor înscrie copiii la grădiniță, în grupa mare. – art. 6 alin.3 din Metodologie. Atenție la faptul că rezultatul evaluării nu poate fi contestat.
În ceea ce privește evaluarea, aceasta se face conform Metodologiei: ”Art. 7. – (1) Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor, menționată la art. 6 alin. (2), se efectuează sub coordonarea Centrului județean de resurse și asistență educațională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE), în perioada prevăzută de calendarul înscrierii în clasa pregătitoare.
(2) În evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor va fi implicat personalul de specialitate al CJRAE/CMBRAE, personal de specialitate din alte instituții/unități, precum și medici școlari sau medici de familie, acolo unde este necesar.
(3) Comisia județeană/a municipiului București de înscriere a copiilor în învățământul primar, denumită în continuare comisia județeană/a municipiului București, poate decide organizarea evaluării dezvoltării psihosomatice a copiilor atât la sediul CJRAE/CMBRAE, cât și în diferite zone ale județului/municipiului București, cu prioritate în grădinițe, pentru a facilita accesul părinților și al copiilor la această evaluare.”.
În clasa pregătitoare din învățământul special sunt înscriși copii cu cerințe educaționale speciale, care împlinesc vârsta de 8 ani până la data începerii anului școlar. La solicitarea scrisă a părinților, pot fi înscriși în clasa pregătitoare și copii cu cerințe educaționale speciale cu vârste cuprinse între 6 și 8 ani la data începerii anului școlar.
Învățământul primar funcționează, de regulă, în programul de dimineață. Pentru unitățile de învățământ care funcționează în cel puțin două schimburi, programul este stabilit de consiliul de administrație al unității. Cursurile pentru elevii din clasa pregătitoare și din clasele I și a II-a nu vor începe înainte de ora 8.00 și nu se vor termina mai târziu de ora 14.00. În învățământul primar, ora de curs este de 45 de minute, cu o pauză de 15 minute după fiecare oră și o pauză de 20 de minute după cea de-a doua oră de curs. La clasa pregătitoare și la clasa I, activitățile de predare-învățare-evaluare acoperă 30 – 35 de minute, restul de timp fiind destinat activităților liber alese, recreative. În situațiile în care clasele din învățământul primar funcționează împreună cu alte clase din nivelurile superioare de învățământ, ora de curs este de 50 de minute, iar în ultimele cinci minute învățătorii organizează activități de tip recreativ. Pentru clasele din învățământul gimnazial, liceal, profesional și din învățământul postliceal, ora de curs este de 50 de minute, cu o pauză de zece minute după fiecare oră; după a treia oră de curs, se poate stabili o pauză de 15 – 20 de minute- art..11 din ROF.
Data viitoare vom continua periplul nostru prin legislația învățământului, încet-încet ajungând și la adevăratele probleme ivite în procesul educațional al copiilor noștri! Până atunci, gândiți profund înainte de a acționa!