banner marshal garden
Ea și El Legea e de partea ta

La mulți ani și la….deszăpezire!

În primul rând doresc să vă urez un călduros La mulți ani, un an mai bun, plin cu sănătate, împliniri, liniște sufletească, iubire și fericire! Cititorilor mei le mulțumesc pentru fidelitate și întrebările și problemele ridicate, comentarii, aprecieri și observații!
Având în vedere că a sosit iarna, ceea ce este foarte normal, deși pe toate canalele de televiziune acest aspect apare ca un eveniment excepțional, de breaking-news, de parcă am fi la tropice și nu am fi de mii de ani așezați tot aici, cu climă temperat-continentală ce implică 4 anotimpuri, printre care și iarna, m-am gândit să vă spun ce obligații avem ca cetățeni ai acestei țări, precum și obligațiile persoanelor juridice atunci când, într-o normalitate meteo, mai și ninge!
În Capitală există o Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București nr. 120/2010 prin care prin Anexa 1, art.12 se instituie obligații ale persoanelor fizice și juridice pe timp de iarnă, astfel:
” Art. 12 Persoanele fizice și juridice au obligația ca pe timp de iarnă să îndepărteze țurțurii de gheață formați la nivelul acoperișului imobilului/construcției, să curețe în maxim 24 de ore după încetarea ninsorii, zăpada depusă și gheața formată, de pe trotuarele aferente imobilelor unde domiciliază sau își desfășoară activitatea, a sediilor de firme, curților și terenurilor deținute, astfel încât traficul pietonal să se desfășoare în condiții normale. La imobilele în care la parter funcționează societăți comerciale, magazine sau prestatori de servicii, obligațiile menționate revin acestor unități pe timpul funcționării acestora.”
Conform art. 27 alin. 1 lit. c al aceleiași Anexe, persoanelor fizice și juridice le este interzis să arunce zăpada din curți pe trotuare, carosabil, intersecții, spații verzi, terenuri virane, canale etc. Mă întreb retoric unde s-o aruncăm?
Conform art. 29 al aceleiași Anexe, persoanele fizice/juridice autorizate să desfășoare activități comerciale pe domeniul public au obligația să îndepărteze zăpada și gheața imediat după depunere, (nu mai târziu de 24 de ore de la încetarea fenomenelor meteorologice specifice), în perimetrul în care își desfășoară activitatea, astfel încât traficul pietonal să se desfășoare în condiții normale.
În conformitate cu art. 30 alin.1 pct. 5, pe perioada anotimpului rece Administrația piețelor, parcurilor, oboarelor și bazarelor vor elabora obligatoriu propriile programe de deszăpezire și combatere polei, pentru piețele din administrare și căile de acces adiacente. Aceste programe vor fi aprobate de Primăriile de sector 1-6, transmise spre avizare Primăriei Generale – Direcția Utilități Publice. Normele trebuie afișate la loc public, astfel încât să poată fi văzute de către toți cetățenii. Aceste administrații au aceleași obligații de îndepărtare a zăpezii și țurțurilor în perimetrul în care își desfășoară activitatea și pe căile de acces, astfel încât traficul pietonal să se desfășoare în condiții normale.
Aceleași obligații le au și Administratorii parcurilor, grădinilor publice și locurilor de joacă. Programele acestora de deszăpezire și combaterea poleiului în parcuri, grădini publice, locuri de joacă și căi de acces adiacente se aprobă de către Primăriile de sector în cazul parcurilor aflate în administrarea acestora, respectiv de către Primăria Municipiului București pentru parcurile aflate în administrarea ”Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București” și vor fi transmise Direcției Utilități Publice în vederea includerii acestora în ”Programul de măsuri și acțiuni pentru deszăpezirea și combaterea poleiului în Mun. București”.
Operatorii serviciului de salubrizare au obligația să întocmească programe pentru efectuarea serviciului de iarnă, care vor fi întocmite de prestatorii autorizați până la data de 01 octombrie a fiecărui an și vor conține: tipul intervenției (deszăpezire/combatere polei), arterele pe care se execută intervenția, utilajele folosite și forța umană, cantitatea și tipul de material antiderapant utilizat.
Operatorii de salubrizare vor realiza permanent deszăpezirea refugiilor RATB și a gurilor de canalizare, curățarea și transportul zăpezii de pe carosabil și asigurarea funcționalității acestora pe timp de polei sau îngheț. Împreună cu reprezentanții Primăriilor de sector vor identifica zonele de trotuar pe care nu se vor aplica prevederile art.12, adică nu sunt nici persoane fizice și nici juridice pentru îndeplinirea acestor obligații, neexistând imobile, magazine etc., cum ar fi trotuarele aferente diverselor spații publice, trotuarele situate în apropierea carosabilului și care se constituie totodată în al doilea trotuar al aceluiași sens de mers etc., iar obligația deszăpezirii în aceste cazuri aparține în exclusivitate operatorului serviciului de salubritate.
Astfel că, trebuie să învățăm să ne și implicăm, să ne responsabilizăm, mai ales în cazul în care cantitatea de zăpadă este atât de mare, ca în acest început de an, dar și să învățăm să tragem la răspundere atât autoritățile și operatorii de salubrizare, cât și persoanele fizice și juridice care nu-și îndeplinesc obligațiile menționate. Implicați-vă, acționați și fiți responsabili. Haideți să ne civilizăm ca să putem trăi mai frumos și mai sănătos!
Spor la deszăpezire!
Până data viitoare, gândiți profund înainte să acționați!

Femei de 10 pe Facebook