banner marshal garden
Ea și El Legea e de partea ta

Divide et impera

Pentru că suntem într-un imens scandal legislativ, politic, constituțional, penal, social, antisocial, antistatal și descrierile și domeniile pot continua, aflându-se într-un nesfârșit lanț al slăbiciunilor, consider că este cazul să discutăm fără patimi și prejudecăți și cât mai imparțial posibil această ordonanță, adoptată la ”ceas de seară” interpretat literar ca fiind un ceas de taină, când șoaptele ne ademenesc și oamenii tind să se odihnească, și ce schimbări a adus și va aduce, dar și cu un șăgalnic spirit subiectiv, așa, spre deliciul și amuzamentul nostru…. Nu mă voi raporta la chestiuni politice, nu mă interesează ce partid a făcut, când, cine a ”domnit”, cine a făcut mai mult rău, mă interesează strict juridic și cum este afectată ordinea de drept și profesia pe care o desfășor, precum și viața noastră de zi cu zi, aceasta ca să evităm polemici ce nu își au rostul aici și pe care le desfășor în plan personal, dar nu aici.
​Astfel fiind spuse, aseară se adoptă ad-hoc ordonanța cu pricina, ciudat că poartă nr. 13 din 01.02.2017 (acum, mie 13 îmi poartă noroc, sunt născută într-o zi de 13, dar restul oamenilor sunt puțin cam superstițioși, aș vrea să văd cui va purta mai mult ghinion, poporului român, celor care au adoptat-o sau celor cărora li se adresează…), publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 92 din 01.02.2017. Este de observat că această ordonanță are ca fundament de adoptare pe procedura ordonanței de urgență Directiva 2016/343/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 martie 2016 care prevede norme minime comune cu privire la anumite aspecte ale prezumției de nevinovăție în cadrul procedurilor penale (de ex. declarațiile publice făcute de autoritățile publice și deciziile judiciare, altele decât cele referitoare la vinovăție, nu se referă la persoana respectivă ca fiind vinovată; persoanele suspectate și acuzate nu sunt prezentate ca și cum ar fi vinovate, în fața instanței sau în mod public, prin utilizarea unor măsuri de constrângere fizică; Statele membre se asigură că sarcina probei în ceea ce privește stabilirea vinovăției persoanelor suspectate și acuzate revine organelor de urmărire penală; Statele membre se asigură că orice dubiu cu privire la vinovăție este în favoarea persoanei suspectate sau acuzate, inclusiv atunci când instanța evaluează posibilitatea achitării persoanei respective; Statele membre se asigură că persoanele suspectate și acuzate au dreptul de a păstra tăcerea în legătură cu infracțiunea de săvârșirea căreia sunt suspectate sau acuzate; statele membre se asigură că persoanele suspectate și acuzate au dreptul de a nu se autoincrimina) precum și dreptul de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale. De aici și până la Ordonanța nr. 13/2017 este o cale atât de lungă, încât a trebuit să fie scurtată. Care este urgența? Din punct de vedere juridic nu este, statele membre având termen de a se conforma acestei Directive până la data de 1 aprilie 2018!!! (Ziua Păcălelii – la noi, numai la noi!). Astfel că exista destul timp pentru adoptarea unei dezbateri în Parlament, pe procedura normală, în niciun caz pe procedura ordonanței președințiale!
​Tot la baza acestei ordonanțe sunt invocate ca necesitând ”starea de urgență” decizii ale Curții Constituționale a României cu privire la art. 301 alin.1 Cod penal, art. 308 alin.1 Cod penal raportat la art. 301 Cod penal, art. 336 alin. 1 Cod penal, art. 246 Cod penal, declarate neconstituționale prin Decizii din 2014, 2015 și 2016. Unde este caracterul extraordinar și urgent? O fi, dar juriștii practicanți nu l-au descoperit! Nu mai vorbim că aceste Decizii nu au legătură cu prezenta Ordonanță, cu excepția art. 336 alin. 1 C.pen. care se completează cu art. 336 ind.1 adoptat prin ordonanță, cu privire la ”Consumul de alcool sau de alte substanţe ulterior producerii unui accident de circulaţie” (până la prelevarea probelor biologice se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani). Incriminăm asta și dezincriminăm alta! Bravos!
​Deci, din punctul meu de vedere și al altor juriști nu există caracter extraordinar și urgent al adoptării ordonanței, iar fundamentul invocat nu are legătură cu cuprinsul acesteia. Trec mai departe, ca să nu ne afundăm în discuții strict juridice, pe care le port pe site-uri specializate.
​Ce face Ordonanța 13? În primul rând modifică art. 269 C. pen. Cu privire la favorizarea făptuitorului, alin. 3. La momentul actual alineatul 3 stipulează că ”Favorizarea săvârşită de un membru de familie nu se pedepseşte.”. Ordonanța îl schimbă, și anume: ”Favorizarea săvârşită de un membru al familiei sau afin până la gradul II nu se pedepseşte.”, adică părinții, copiii, soții, bunicii, nepoții de copii, frați, surori, cumnați, cumnate, scapă, de la străbunici și mătuși și unchi în sus, se poate condamna! Ordonanța extinde aria care se exceptează, de la membrii de familie, până la gradul 2 inclusiv, ceea ce lasă loc la derapaje și idei nebănuite de oamenii onești! Mai mult, se introduce un nou alineat, alin. 4 – ”Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în cazul emiterii, aprobării sau adoptării actelor normative.”, mai pe românește organul, persoana responsabilă pentru emiterea, aprobarea sau adoptarea actelor normative care adoptă astfel de norme prin care s-ar considera că se favorizează făptuitorii, nu este infracțiune. Adică și mai direct, dacă vrem să îi acuzăm pe Ministrul Justiției sau Guvernul României de favorizarea infractorului prin adoptarea acestei ordonanțe, nu avem cum, că s-au exceptat expres.
​Art. 297 C. pen – Abuzul în serviciu. La acest moment art. 297 nemodificat prevede:
1. Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.
2. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, îngrădeşte exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situaţie de inferioritate pe temei de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenenţă politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA.
​Ordonanța îl schimbă astfel:
(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, cu ştiinţă, îndeplineşte un act prin încălcarea unor dispoziţii exprese dintr-o lege, o ordonanţă sau o ordonanţă de urgenţă a Guvernului sau nu îndeplineşte un act prevăzut de dispoziţiile exprese dintr-o lege, o ordonanţă sau o ordonanţă de urgenţă a Guvernului şi prin aceasta cauzează o pagubă materială mai mare de 200.000 lei ori o vătămare gravă, certă şi efectivă a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau juridice, astfel cum sunt prevăzute şi garantate de legile în vigoare, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea serviciului, îngrădeşte exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situaţie de inferioritate pe temei de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenenţă politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.
(3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) nu se aplică în cazul emiterii, aprobării sau adoptării actelor normative.”.
​​Deci nu este vorba numai de plafonul de 200.000 lei, ci condiția ca funcționarul să încalce legea cu știință, adică să existe intenția, și scade pedeapsa de 2 la 7 ani, la 6 luni la 3 ani sau amendă. Adică fă ce vrei, că trebuie demonstrată intenția și oricum scapi repede pentru prejudiciul de minim 200.000 lei sau ce faptă gravă ai face, că iei maxim 3 ani, minim 6 luni și dacă instanța este indulgentă, poate scapi și cu o amendă.
​​Inimaginabil! Inacceptabil! Și vă spun de ce! Dacă până acum făceam plângere penală funcționarilor care încălcau legea și comiteau abuz în serviciu și astfel stăteau cu sabia lui Damocles deasupra capului și de bine sau de rău puteam să rezolv legal și cât mai corect cazurile clienților mei, tocmai pentru că exista această posibilitate de ajustare a situației către normalitate, de acum încolo să ne ținem câte abuzuri se vor face, cât se va prejudicia și cât nu se va mai respecta legea, pentru că pedeapsa pentru încălcarea ei de către funcționarul public este aproape inexistentă. Dădea polițistul Godină un exemplu, oprește un șofer care a încălcat legea, șoferul îl sună pe șeful polițistului, șeful îi comandă să îl lase în pace pe șofer, spuneți-mi este abuz în serviciu sau nu? Odată cu intrarea în vigoare a Ordonanței 13/2017 nu mai este abuz în serviciu. Va fi Țara lui Papură Vodă!
​Să vă mai spun că art. 298 C. pen. cu privire la Neglijența în serviciu s-a abrogat? Iată ce prevedea: ”Încălcarea din culpă de către un funcţionar public a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă prin aceasta se cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.”, adică acest articol nu mai există odată cu intrarea în vigoare a acestei ordonanțe.
​S-a modificat și art. 301 C. pen cu privire la Conflictul de interese. Forma actuală în vigoare, neschimbată:
” 1. Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică. (simtagma raporturi comerciale a fost declarată neconstituțională)
3. Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în cazul emiterii, aprobării sau adoptării actelor normative.”
​Ordonanța îl modifică astfel:​”(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-au obţinut, direct sau indirect, foloase patrimoniale, pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.”, deci nu și pentru alte persoane, astfel că se restrâng persoanele față de care poate să existe un conflict de interese. Știți câți au dosare pentru așa ceva? Vă întreb retoric, evident!
​Și s-a mai modificat și art. 308 C. pen. – Infracțiuni de corupție și de serviciu comise de alte persoane, de la care s-au exceptat art. 298 C. pen (abrogat) și evident Conflictul de interese – art. 301 C. pen, pentru care aceste persoane nu mai răspund.
​De menționat că aceste prevederi intră în vigoare la 10 zile de la momentul publicării în Monitorul Oficial. Și atunci, unde este urgența?
​Vă las pe dumneavoastră să judecați.
​Pentru cei care întreabă ce se mai poate face, soluțiile circulă în mass-media: atacarea la Curtea Constituțională de către Avocatul Poporului, existând precedent pentru atacarea unei ordonanțe care nu intrase în vigoare dar care era publicată în Monitorul Oficial, sesizarea de către Consiliul Superior al Magistraturii a Curții Constituționale cu privire la Conflictul între puterile statului (executivă și judecătorească) sau, cea mai demnă, abrogarea Ordonanței de către chiar Executivul care a adoptat-o!
​Mă lupt de atâția ani pentru dreptate, pentru ca funcționarii să își respecte obligațiile, să răspundă, să ne respecte și evident să fie respectați, însă NICIODATĂ nu am crezut că voi trăi asemenea vremuri! Cooperativa ”Munca În Zadar”!
​Până data viitoare, gândiți profund înainte să acționați!

Femei de 10 pe Facebook